World Medical Card, digital medisinsk journal, medisinsk app

Låg ämnesomsättning

Låg ämnesomsättning ger flera olika symptom och har pekats ut som boven i dramat bakom många olika tillstånd. Det är utan tvekan ett omdebatterat tillstånd, som jag hoppas att vi kan bidra till att skapa ökad förståelse inför.

Låg ämnesomsättning – Hypotyreos
Låg ämnesomsättning, eller hypotyreos, innebär att man har onormalt låga nivåer av sköldkörtelhormoner i blodet. Dessa hormoner styr ämnesomsättningen och låga värden betyder att alla processer i kroppen går långsammare än normalt.

Låg ämnesomsättning innebär att man har onormalt låga nivåer av sköldkörtelhormoner i blodet. Tillståndet utvecklas gradvis och leder till ökad utmattning och trötthet.

Dessutom är det vanligt med viktökning, trög mage, ökat sömnbehov, ökad frusenhet, håravfall, torr hud och sköra naglar.

Sköldkörtelhormoner utsöndras från sköldkörteln (thyoidea) i halsen, som sitter på utsidan av luftstrupen.

För att sköldkörteln ska producera hormoner måste den stimuleras av tyreotropin, ett hormon som produceras i och utsöndras från hypofysen. Dessutom är den beroende av mineralet jod, eftersom det är en komponent i de färdiga hormonerna.

De sköldkörtelhormoner som är involverade i ämnesomsättningen är tyroxin och trijodtyronin. Låga värden av dessa hormoner kommer att registreras i hypofysen, som då producerar mer tyreotropin i ett försök att få sköldkörteln att producera mer tyroxin och trijodtyronin.

Barn kan födas med låg ämnesomsättning men det är vanligast i utvecklingsländer, där tillförsel av jod genom kosten är ett problem. Om modern under graviditeten har haft en dålig tillförsel av jod kan detta leda till att sköldkörteln inte utvecklas som den ska.

Dessa barn får allvarliga problem med tillväxt och utveckling. Låg ämnesomsättning är vanligast hos kvinnor och förekomsten ökar med stigande ålder.

Symptom vid låg ämnesomsättning
Symptomen vid låg ämnesomsättning utvecklas ofta gradvis. Ökad trötthet och en känsla av att kroppen går på lågvarv är typiska symptom.

Andra mycket vanliga symptom är viktökning, trög mage, ökat sömnbehov, ökad frusenhet, håravfall, torr hud och sköra naglar. Låg ämnesomsättning kan ge symptom från alla organsystem i kroppen, och hos kvinnor kan menstruationsrubbningar vara en del av sjukdomsbilden.

Depression, minnesförlust, yrsel, öronsus, heshet, en stickande känsla i händerna och muskel- och ledvärk kan också förekomma vid låg ämnesomsättning som förblir obehandlad under längre tid.

Hälften av alla patienter med långvarigt låg ämnesomsättning har en förstorad sköldkörtel, så kallad struma.

Behandling och förebyggande åtgärder
Behandlingen består av normalisering av hormonnivåerna i blodet. Detta görs genom att ge tyroxin i tablettform. Tecken på framgångsrik behandling är en normalisering av tyreotropinnivåerna (dessa sjunker).

Regelbundna blodprov krävs vid behandlingens början för att bestämma rätt dos.

Undersökning och diagnos
Diagnosen ställs utifrån symptomen och bekräftas av blodprov.

Låg ämnesomsättning kan misstänkas vid förekomst av typiska symptom. Vid undersökning finner läkaren ofta en långsammare hjärtfrekvens än normalt och långsamma reflexer. För att bekräfta diagnosen tas blodprov för att kontrollera värdena för tyreotropin och tyroxin.

Låg ämnesomsättning konstateras om tyreotropinvärdet är högt och tyroxinvärdet är lågt. Dessutom kontrolleras blodet för att se om immunförsvaret har bildat antikroppar mot sköldkörteln, detta för att avgöra om ett försämrat immunförsvar är orsaken till den låga ämnesomsättningen.

Orsaker till låg ämnesomsättning
Låg ämnesomsättning kan bero på många olika saker men den vanligaste orsaken är att sköldkörteln har förstörts av kroppens eget immunförsvar eller av kirurgi i halsområdet.

Den vanligaste orsaken till låg ämnesomsättning är att den hormonproducerande sköldkörteln förstörs, antingen av kroppens eget immunförsvar eller av kirurgi i halsområdet.

Ett sviktande immunförsvar kan göra att kroppen att inte känner igen sköldkörtelns celler som sina egna och därför producerar ämnen som attackerar och förstör dessa. Detta kallas för en autoimmun reaktion.

De hormonproducerande cellerna förstörs då och produktionen av sköldkörtelhormoner minskar. Människor med andra autoimmuna sjukdomar som diabetes, celiaki (glutenintolerans) och artrit är mer benägna att utveckla låg ämnesomsättning.

Autoimmun sjukdom i familjen är en viktig riskfaktor. Vissa läkemedel som amiodaron, litium och interferon har kända destruktiva effekter på sköldkörteln.

Kirurgi i halsområdet kan också ge ökad risk att utveckla låg ämnesomsättning om sköldkörteln skadas vid ingreppet. Detsamma gäller för tidigare kirurgi- eller strålbehandling av överaktiv sköldkörtel eller strålning av bröstcancer.

En annan, mer sällsynt, orsak till låg ämnesomsättning är nedsatt produktion av tyreotropin i hypofysen. Detta ger ofta milda symptom.

Man kan även ha en «tillfälligt» låg ämnesomsättning. Det kan t.ex. förekomma hos kvinnor två till sex månader efter förlossning eller i samband med sköldkörtelinflammation.

Denna går vanligtvis över av sig själv, men kan hos vissa kräva tillfällig behandling med sköldkörtelhormoner.

Prognos vid låg ämnesomsättning
För låg ämnesomsättning som behandlas är prognosen god.

Prognosen är god vid behandling. Låg ämnesomsättning är i de flesta fall ett livslångt tillstånd, med undantag för tillfälligt låg ämnesomsättning efter förlossning och efter en virusinfektion.

Fakta om låg ämnesomsättning

  • Låg ämnesomsättning innebär att alla processer i kroppen går på lågvarv.
  • Utmattning, trötthet, viktökning, trög mage, torr hud, håravfall och sköra naglar är vanliga symptom.
  • Depression, yrsel, öronsus och minnesförlust är också vanligt förekommande vid låg ämnesomsättning.
  • Låg ämnesomsättning innebär att man har onormalt låga nivåer av sköldkörtelhormoner i blodet.
  • Det beror vanligtvis på en autoimmun reaktion, där kroppens eget immunförsvar attackerar sköldkörteln.
  • Det kan också bero på att sköldkörteln har skadats i samband med kirurgi eller strålning.

Dr Kjell Vaage

Share this post