Spannungskopfschmerzen

Spannungskopfschmerzen

Share This Post

Tack vare blodprov och undersökningar är det nu möjligt att bestämma vilken typ av behandling som är bäst, både mot virus och bakterier. Bronkit är en akut inflammation i bronkerna, de största grenarna i luftvägarna, som går från luftstrupen till lungorna. Detta gör att bronkerna blir trängre på grund av svullnad och ökad slembildning.

Detta leder till hosta och det kan ofta kännas tungt att andas, särskilt vid fysisk aktivitet.

Bronkit uppstår som en följd av en förkylning eller influensaliknande infektion och orsakas nästan alltid av virus. Det är tämligen vanligt, helt ofarligt och går i de flesta fall över av sig själv.

Bronkit är vanligast under hösten och vintern.

Symptom på bronkit
Det vanligaste besväret vid bronkit är hosta. Hostan pågår hela dygnet, både dag och natt. Man kan få slemhosta eller torrhosta.

Bronkit går vanligtvis över efter en vecka men hostan kan sitta i upp till fyra veckor. Tillståndet orsakas oftast av virus och kan ofta ge lätt feber.

Andra besvär vid bronkit kan vara smärta / ömhet i bröstet, oftast under och efter en hostattack. På grund av ökad slembildning i luftvägarna kan det kännas tungt att andas, särskilt vid ökad ansträngning.

Behandling och förebyggande åtgärder
Bronkit orsakas i de flesta fall av virus. Liksom vid de flesta virusinfektioner finns ingen specifik behandling.

Bronkit läker ut av sig själv med hjälp av det egna immunförsvaret. Vid bronkit, liksom vid alla infektioner, är det viktigt att dricka mycket vätska och vila.

Feber kan behandlas med febernedsättande läkemedel (Paracetamol), om det behövs. Om bronkiten orsakats av bakterier kan antibiotikabehandling bli nödvändig.

För att undvika bronkit är det viktigt att avstå från rökning och även undvika passiv rökning. God handhygien är också viktigt för att undvika smittspridning vid bronkit.

Undersökning och diagnos
Bronkit ger hosta med eller utan slem, som pågår hela dygnet, både dag och natt.

När man lyssnar på lungorna med stetoskop kan man höra ett pipande utandningsljud och ett knastrande ljud vid inandning, som beror på att luftvägarna är trånga och slemfyllda.

En inflammationsmarkör (CRP) hjälper till att avgöra om bronkiten orsakats av ett virus eller en bakterie. Ett lågt CRP-värde indikerar att det rör sig om ett virus, medan ett högt CRP indikerar en bakterieinfektion.

Dessutom undersöker vi blodbilden, som visar den stora aktiviteten hos de vita blodkropparna i vårt immunförsvar. Om en bakteriell infektion föreligger ses detta tydligt i blodbilden.

Mätning av syrehalten i blodet med pulsoxymetri kan vara nödvändigt om man är mycket tungandad.

Många äldre patienter har ett flertal olika underliggande sjukdomar och det är då extra viktigt med en ordentlig läkarundersökning i kombination med blodprov.

Att påbörja antibiotikabehandling utan en undersökning som även innefattar blodprov anses inte längre vara säkert.

Orsaker till bronkit
Bronkit uppkommer vanligtvis som följd av en förkylning eller en influensaliknande infektion, d.v.s. en övre luftvägsinfektion. Den vanligaste orsaken till bronkit är virus (influensavirus, RS-virus).

Om bronkiten inte orsakats av ett virus så är den bakteriell. I sällsynta fall kan besvären bli långvariga och komplikationer kan tillstöta. Det finns då skäl att misstänka en bakteriell infektion av mer allvarlig art.

Prognos vid bronkit
Bronkit är en vanlig sjukdom som vanligtvis uppträder på hösten eller vintern. Det är vanligtvis en lindrig sjukdom som går över av sig själv.

Hosta som uppkommit p.g.a. bronkit kan sitta i upp till fyra veckor. Om allmäntillståndet är dåligt och det dessutom föreligger ytterligare hjärt- / lungsjukdom är det extra viktigt med en ordentlig läkarundersökning i kombination med blodprov.

Fakta om bronkit
Bronkit är en akut inflammation i bronkerna, de största grenarna i luftvägarna, som går från luftstrupen till lungorna.
Bronkit ger hosta.
Det kan ofta kännas tungt att andas, särskilt vid fysisk aktivitet.
Bronkit uppstår som en följd av en förkylning eller influensaliknande infektion och orsakas nästan alltid av virus.
Bronkit är en tämligen vanlig sjukdom som är helt ofarlig och i de flesta fall går över av sig själv.
Bronkit är vanligast under den kalla årstiden, antingen på hösten eller på vintern.

Dr Kjell Vaage

English EN Norwegian NO German DE Spanish ES
English EN Norwegian NO German DE Spanish ES