Personvernærklæring for World Medical Card

1. Behandlingsansvarlig og personvernombud

1.1 Behandlingsansvarlig etter definisjonen i art. 4 nr. 7 i EUs personvernforordning (GDPR) er:

WMC Technologies AS
Tollbodallmenningen 1B
NO 5004 Bergen, Norway
Godkjent representant er Geir Kronbæck.
Behandlingsansvarlig holder til i Bergen, Norge (Organization number 984 653 689)

1.2 Personvernombud

Ta kontakt med vårt personvernombud hvis du har spørsmål om personvern knyttet til nettstedet og tjenestetilbudet vårt, eller hvis du vil utøve egne rettigheter:
Prof. Dr. Thomas Jäschke
Datatree AG Heubesstraße 10
DE 40597 Düsseldorf
E-Mail: dsb@datatree.eu
T +49 211 93190-798
F +49 211 93190-799
Denne personvernerklæringen gir brukerne av dette nettstedet informasjon om hvilken type personopplysninger som innhentes og brukes av operatøren av nettstedet 
Vi tar personvern på det største alvor og vil alltid behandle personopplysningene dine fortrolig og i henhold til loven.
På grunn av ny teknologi og stadig videreutvikling av dette nettstedet kan det bli gjort endringer i denne personvernerklæringen, og vi anbefaler derfor at du sjekker personvernerklæringen med jevne mellomrom.
Personvernerklæring sist oppdatert: 14.91.2021

2. Den registrertes rettigheter

Du kan utøve dine personvernrettigheter kostnadsfritt og når som helst.
Vårt personvernombud leser og besvarer alle forespørsler individuelt.
Du finner kontaktinformasjon under punkt 1.2.

2.1 Den registrertes rett til innsyn, jf. art. 15 i GDPR

Du har rett til når som helst og kostnadsfritt å få vite om vi behandler personopplysninger om deg.

2.2 Rett til retting (art. 16 i GDPR), rett til sletting (art. 17 i GDPR), rett til begrensning av behandling (art. 18 i GDPR), rett til dataportabilitet (art. 20 i GDPR) og rett til å protestere (art. 21 i GDPR)

Du har også mulighet til å utøve dine rettigheter til retting, sletting eller begrensning av behandling. Dessuten kan du når som helst protestere mot behandlingen av personopplysningene dine.

2.3 Tilbaketrekking av samtykke (art. 7 nr. 3 i GDPR)

Hvis du har oppgitt personopplysninger på grunnlag av samtykke, har du rett til når som helst å trekke tilbake samtykket med virkning for fremtiden. Vi vil gjerne understreke at dersom samtykket trekkes tilbake, skal det ikke påvirke lovligheten av behandlingen som bygger på samtykket før det trekkes tilbake.

2.4 Rett til å klage til en tilsynsmyndighet

Hvis du mener at WMC Technologies GmbHs behandling av dine personopplysninger ikke er lovlig, har du rett til når som helst å klage til en tilsynsmyndighet. Ansvarlig tilsynsmyndighet i henhold til art. 55 i GDPR er
Datatilsynet
P.O. Box 458 Sentrum
NO-0105 Oslo

Org.no 974 761 467

postkasse@datatilsynet.no

Mer informasjon og oppdatert kontaktinformasjon finner du på nettstedet
http:///www.datatilsynet.no/.

3. Behandling av dine personopplysninger ved bruk av dette nettstedet

3.1 Fullstendig loggføring

Hvis du besøker nettstedet vårt, overfører nettleseren på enheten du bruker, automatisk informasjon til serveren som nettstedet vårt ligger på. Denne informasjonen lagres midlertidig i en såkalt loggfil.
Følgende informasjon lagres uten at du foretar deg noe:

 • IP-adressen til datamaskinen forespørselen kommer fra
 • nettstedet du kommer fra (såkalt «referrer URL»)
 • nettlesertype og -versjon samt annen informasjon som overføres av nettleseren (f.eks. datamaskinens operativsystem), og språk
 • dato og klokkeslett for forespørselen
 • tidssoneforskjell i forhold til GMT (Greenwich Mean Time)
 • tilgangsstatus / HTTP-statuskode
 • mengden data som overføres i hver omgang

Denne databehandlingen foregår i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav f) i GDPR for å sikre avbruddsfri drift av sidene våre og for å evaluere systemsikkerheten og -stabiliteten. De innhentede opplysningene vil ikke bli brukt til å trekke konklusjoner om deg som person.
Opplysningene lagres i loggfilene i maks. 15 dager og slettes deretter. Opplysninger som av bevishensyn må lagres lenger, er unntatt fra sletting inntil den aktuelle saken er endelig oppklart.

4. Personvernerklæringens generelle del

4.1 Informasjonskapsler («cookies»)

4.1.1 Definisjon: midlertidige og permanente informasjonskapsler

Informasjonskapsler er små tekstfiler som en webserver lagrer på datamaskinen din. Neste gang du besøker nettstedet, hjelper informasjonskapselen nettstedet med å gjenkjenne nettleseren din. Informasjonskapsler kan ikke kjøre programmer eller overføre virus til datamaskinen din. De bidrar til å gjøre Internett mer brukervennlig og effektivt.
Det finnes ulike typer informasjonskapsler, og nå skal vi forklare omfanget og funksjonaliteten deres:

 • Det finnes midlertidige informasjonskapsler som slettes automatisk når du lukker nettleseren. Disse omfatter øktinformasjonskapsler. De lagrer en såkalt økt-ID, som kan brukes til å tilordne ulike forespørsler fra nettleseren din til den felles økten. På den måten gjenkjennes datamaskinen din når du kommer tilbake til nettstedet vårt.
  Øktinformasjonskapslene slettes når du logger ut eller lukker nettleseren.
 • I tillegg finnes det permanente informasjonskapsler som forblir lagret selv om du lukker nettleseren, men som slettes automatisk etter en viss tid. Hvor lenge avhenger av informasjonskapselen, men vi vil understreke at du når som helst kan slette informasjonskapsler ved hjelp av sikkerhetsinnstillingene i nettleseren.

4.1.2 Informasjonskapsler vi bruker på nettstedet vårt:

Navn Gyldighetsområde Lagringsperiode Forklaring
1P_JAR wmc-card.com
worldmedicalcard.org
Worldmedicalcard.ord/no
30 dager Støtter Googles nettjenester
CONSENT wmc-card.com
worldmedicalcard.org
Worldmedicalcard.ord/no
1 år JavaScript-programtillegg for å varsle brukere om bruk av informasjonskapsler på nettstedet
PHPSESSID wmc-card.com
worldmedicalcard.org
Worldmedicalcard.ord/no
Nettleserøkt Informasjonskapsel for lagring av en enkel melding når du sender inn et skjema som kan vises på en egen side
__ssid wmc-card.com
worldmedicalcard.org
Worldmedicalcard.ord/no
6 måneder Google-funksjoner
__utma wmc-card.com
worldmedicalcard.org
Worldmedicalcard.ord/no
2 år Informasjonskapsel som innhenter statistikk om de besøkende på nettstedet
__utmc wmc-card.com
worldmedicalcard.org
Worldmedicalcard.ord/no
30 minutter Informasjon om lengden på de besøkendes opphold
__utmv wmc-card.com
worldmedicalcard.org
Worldmedicalcard.ord/no
2 år Styring av brukerdefinerte analyser
__utmz wmc-card.com
worldmedicalcard.org
Worldmedicalcard.ord/no
6 måneder Analyse av brukeren
_fbp wmc-card.com
worldmedicalcard.org
Worldmedicalcard.ord/no
1 dag Facebook-informasjonskapsel for å vise markedsføringsprodukter
_ga wmc-card.com
worldmedicalcard.org
Worldmedicalcard.ord/no
2 år Informasjonskapsel som innhenter statistikk om de besøkende på nettstedet
_gat wmc-card.com
worldmedicalcard.org
Worldmedicalcard.ord/no
1 dag Begrensning av forespørselsmengden
_gid wmc-card.com
worldmedicalcard.org
Worldmedicalcard.ord/no
1 dag Informasjonskapsel som innhenter statistikk om de besøkende på nettstedet
ajs_anonymous_id wmc-card.com
worldmedicalcard.org
Worldmedicalcard.ord/no
1 år Statistics on the number of web visitors
ajs_group_id wmc-card.com
worldmedicalcard.org
Worldmedicalcard.ord/no
1 år Segmentering av de besøkendes bruksmønster
ajs_user_id wmc-card.com
worldmedicalcard.org
Worldmedicalcard.ord/no
1 år Analyse av brukeraktivitet
pll_language wmc-card.com
worldmedicalcard.org
Worldmedicalcard.ord/no
1 dag Lagring av foretrukket språk
scroll wmc-card.com
worldmedicalcard.org
Worldmedicalcard.ord/no
Nettleserøkt Sikrer god rulling ved navigering

MemberMouse-/WordPress-informasjonskapsler

MemberMouse bruker WordPress-autentisering, noe som innebærer at økt-informasjonskapsler fra WordPress brukes til å fange opp innloggede brukere.
MemberMouse lagrer økt-informasjonskapsler for innloggede medlemmer.
I tillegg brukes midlertidige informasjonskapsler til å lagre informasjon om nettransaksjoner.
Betalingstjenester kan også bruke informasjonskapsler ved behandling av transaksjoner.
Det rettslige grunnlaget er art. 6 nr. 1 bokstav f) i GDPR.
Disse informasjonskapslene brukes til å analysere brukerens aktivitet på nettstedet, noe som gjør det mulig å analysere og optimalisere driften samt tilpasse nettstedets design til brukerens interesser.
Her kan du slette eller endre MemberMouse-informasjonskapsler
Les mer informasjon

4.1.3 Begrensning og sletting av informasjonskapsler

Du har rett og mulighet til å begrense eller hindre installering av informasjonskapsler via innstillingene i nettleseren. I tillegg kan du når som helst slette informasjonskapsler som allerede er lagret. Vær oppmerksom på at fremgangsmåten og tiltakene for å slette informasjonskapsler avhenger av hvilken type nettleser du bruker.

4.2 Bruk av nettbutikken 

4.2.1 Bruk av nettbutikken med registrering

Du kan også legge inn bestillinger via nettbutikken. Du må opprette en kundekonto der vi kan lagre opplysningene dine med tanke på fremtidige kjøp. Formålet med å lagre og innhente opplysningene du oppgir (f.eks. navn, adresse, e-postadresse) under registrering, er i dette tilfellet bare å gjennomføre tiltak før avtaleinngåelse, oppfylle avtalen eller yte kundeservice. I tillegg lagres IP-adressen og registreringsdatoen. Opplysningene dine utleveres ikke til tredjeparter.
Det rettslige grunnlaget for behandling av opplysningene dine for å gjennomføre tiltak før avtaleinngåelse eller for å oppfylle avtalen følger av art. 6 nr. 1 bokstav b) i GDPR.
Ditt samtykke til behandling av personopplysningene dine vil også bli innhentet under registrering, med henvisning til vår personvernerklæring.
Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine er basert på ditt samtykke i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav a) i GDPR. Vi vil gjøre oppmerksom på at du når som helst kan trekke tilbake samtykket du har gitt oss til registrering og vedlikehold av kundekontoen din, med virkning for fremtiden, jf. art. 7 nr. 3 i GDPR. For dette formålet må du informere oss uformelt om at samtykket trekkes tilbake.
I tillegg vil de innhentede personopplysningene bli slettet når behandlingen ikke lenger er nødvendig, eller formålet ikke lenger er relevant. Ifølge handels- og skattelovgivningen plikter vi imidlertid å oppbevare adresse-, betalings- og bestillingsinformasjon i 10 år. Men etter 2 år vil vi begrense behandlingen (dvs. at opplysningene dine bare vil bli brukt til å overholde rettslige forpliktelser).
For å hindre at tredjeparter får uautorisert tilgang til personopplysningene dine (særlig økonomiske opplysninger), krypteres bestillingsprosessen med TLS-teknologi.

4.3 Eksterne betalingsleverandører

Vi bruker eksterne betalingsleverandører som tilbyr plattformer der brukerne og vi kan gjennomføre betalingstransaksjoner. I vårt tilfelle:

 • Visa (https://www.visa.co.uk/legal/privacy-policy.html),
 • Mastercard (mastercard.us/en-us/about-mastercard/what-we-do/privacy.html),
 • American Express (https://www.americanexpress.com/uk/legal/online-privacy-statement.html)

Vi bruker betalingsleverandører på grunnlag av art. 6 nr. 1 bokstav b) i GDPR for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til avtalene. I tillegg bruker vi eksterne betalingsleverandører på grunnlag av våre berettigede interesser ifølge art. 6 nr. 1 bokstav f) i GDPR for å tilby effektive og sikre betalingsalternativer.
Opplysningene som behandles av betalingsleverandørene, omfatter grunnleggende informasjon (navn, adresse, bankinformasjon som konto- og kredittkortnumre, passord, transaksjonsnumre og mottakerinformasjon) som er nødvendig for å gjennomføre transaksjonene. Vi innhenter ikke konto- eller kredittkortrelatert informasjon, bare informasjon som bekrefter eller avkrefter betalingen. I noen tilfeller overføres opplysningene via betalingsleverandører til kredittopplysningsrapporter. Formålet med denne overføringen er å sjekke identitet og kredittverdighet. Vi viser til de generelle vilkårene og personvernretningslinjene til de ovennevnte betalingsleverandørene. Betalingstransaksjoner er underlagt de respektive betalingsleverandørenes vilkår og personvernretningslinjer, som er tilgjengelige via de aktuelle nettstedene eller transaksjonsapplikasjonene. Vi henviser også til disse ved behov for mer informasjon om tilbaketrekking og andre rettigheter.

4.4 Nyhetsbrev

Du kan abonnere på nyhetsbrevet. Hvis du vil tegne abonnement, trenger vi e-postadressen din, som vi ikke utleverer til tredjeparter. Vi trenger bare e-postadressen for å sende nyhetsbrevet. Det er alltid frivillig å oppgi ytterligere opplysninger. Vi sender ut nyhetsbrev med markedsføringsinformasjon, særlig om nye og spennende tilbud.
Tegning av abonnement på nyhetsbrevet krever dobbelt samtykke.

Etter du har registrert deg, sender vi derfor en melding til e-postadressen du har angitt. Her ber vi deg bekrefte at du ønsker å motta nyhetsbrevet. Denne bekreftelsen er nødvendig for å unngå at andre tegner abonnement med din e-postadresse. Hvis du ikke bekrefter registreringen innen 24 timer, vil opplysningene du har oppgitt, bli blokkert og automatisk slettet etter én måned. Vi lagrer også IP-adressene dine og tidspunktene for registrering og bekreftelse. Formålet med denne prosedyren er å kunne bevise at du har registrert deg, og ved behov oppklare mulig misbruk av personopplysningene dine. Loggføringen av registreringsprosedyren er vår berettigede interesse ifølge art. 6 nr. 1 bokstav f) i GDPR.
Nyhetsbrevet sendes ut basert på ditt uttrykkelige samtykke i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav a) i GDPR og § 7 andre ledd nr. 3 i UWG (den tyske konkurranseloven).
Når du har bekreftet, lagrer vi e-postadressen din for å sende deg nyhetsbrevet. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt til å fortsette å motta nyhetsbrevet ved å stoppe abonnementet, jf. art. 7 nr. 3 i GDPR. Du kan trekke tilbake samtykket ved å sende en e-postmelding til info@wmc-card.de eller ved å sende en melding til kontaktinformasjonen som er angitt i impressum.
Nyhetsbrevet vårt inneholder ingen sporingsfunksjoner, og såkalte sporingspiksler og brukertilpassede lenker brukes ikke.

4.5 Kontaktforespørsel/kontaktskjema

Når du kontakter oss via e-post eller via et kontaktskjema, lagrer vi opplysningene du oppgir (e-postadressen din og navnet ditt), for å kunne svare på spørsmålene dine. All informasjon du oppgir, er frivillig. Du må oppgi en e-postadresse hvis du ønsker å motta et svar.
Det rettslige grunnlaget for behandlingen av kontaktforespørselen og håndteringen av den er art. 6 nr. 1 bokstav b) i GDPR for forespørsler før avtaleinngåelse eller i et eksisterende avtaleforhold, eller art. 6 nr. 1 bokstav f) i GDPR for andre forespørsler.
Lagringen av opplysningene dine skjer på grunnlag av et samtykke i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav a) i GDPR. Vi sletter opplysninger vi mottar i denne sammenhengen, når lagringen ikke lenger er nødvendig, og hvis ikke rettslige forpliktelser hindrer oss i å slette dem (f.eks. ved påfølgende gjennomføring av avtale).
Siden du har gitt ditt samtykke, vil vi informere deg om at du når som helst kan trekke det tilbake med virkning for fremtiden, jf. art. 7 nr. 3 i GDPR. Hvis du vil benytte deg av muligheten til å trekke tilbake samtykket, kan du kontakte oss.
For å hindre at tredjeparter får uautorisert tilgang til personopplysningene dine, krypteres de med TLS-teknologi ved dataoverføring.

5. Tredjepartsinnhold

5.1 Google Fonts

På nettstedet bruker vi Google Fonts til å vise eksterne skrifttyper. Det er en tjeneste fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Googles sertifisering i henhold til EU-US Privacy Shield garanterer at EUs krav til personvern oppfylles når opplysninger behandles i USA.

For at enkelte skrifttyper skal kunne vises riktig på nettstedet, opprettes det en tilkobling til en Google-server i USA når vi mottar en forespørsel om visning av nettstedet. Dette gir oss mulighet til å fastslå hvilket nettsted forespørselen ble sendt fra, og hvilken IP-adresse skrifttypevisningen skal overføres til.

Det rettslige grunnlaget er art. 6 nr. 1 bokstav f) i GDPR. Den berettigede interessen er optimalisering og drift av nettstedet vårt.

Google gir oss også ytterligere informasjon, ikke minst om muligheten til å hindre bruk av disse opplysningene. Se https://adssettings-google.com/authenticated and https://policies.google.com/privacy .

5.2 Til webanalyse bruker vi

5.2.1 Google Analytics

På dette nettstedet bruker vi Google Analytics til å analysere brukeraktiviteten. Google Analytics er en Internett-tjeneste fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Googles sertifisering i henhold til EU-US Privacy Shield EUs krav til personvern oppfylles når opplysninger behandles i USA.

Opplysninger om bruk og brukere, spesielt IP-adresse, sted, tidspunkt eller hyppigheten av besøk på våre nettsteder, overføres til og lagres på en Google-server i USA. Google Analytics bruker også den såkalte anonymiseringsfunksjonen, som forkorter IP-adressen i EU eller EØS.

Opplysninger som innhentes på denne måten, brukes av Google til å gi oss en evaluering av besøket på nettstedet og av bruksaktivitetene.
Det rettslige grunnlaget for bruken av Google Analytics følger av art. 6 nr. 1 bokstav f) i GDPR. Den berettigede interessen mener vi er analyse, optimalisering og drift av nettstedet vårt.

I tillegg antyder Google at de ikke vil knytte IP-adressen din til andre opplysninger. Google gir dessuten ytterligere informasjon om personvern. Google tilbyr også et tilleggsprogram for deaktivering som kan installeres på standard nettlesere.  Dette tilleggsprogrammet sikrer at opplysninger om besøket ditt på nettstedet ikke overføres til Google Analytics.

5.2.2 Facebook-piksel

På dette nettstedet brukes den såkalte «Facebook-pikselen» fra det sosiale nettverket Facebook fra Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA.
Dette gjør det mulig for Facebook å tilpasse nettilbudet til målgruppene ved å vise annonser (såkalte «Facebook-annonser»). Facebook-pikselen brukes til å vise aktiverte Facebook-annonser bare til Facebook-brukere som også er interessert i nettilbudet, eller som har bestemte egenskaper (f.eks. interesse for bestemte temaer eller produkter som er fastslått på grunnlag av nettstedene de har besøkt) som overføres til Facebook (såkalte «custom audiences»). Facebook-pikselen sikrer at Facebook-annonsene samsvarer med brukernes potensielle interesser. Dette gjør det mulig å måle effektiviteten av Facebook-annonser til statistiske formål og markedsforskning. Opplysningene behandles i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav f) i GDPR. Facebook behandler opplysningene i henhold til Facebooks retningslinjer for data.

Facebooks sertifisering i henhold til EU-US Privacy Shield garanterer at EUs krav til personvern oppfylles når opplysninger behandles i USA.
Du finner mer informasjon om innhenting og bruk av opplysninger samt dine rettigheter og personvernalternativer på https://www.facebook.com/policy.php

6. Annonsering / direkte markedsføring

6.1 Google

6.1.1 AdWords med sporing

På nettstedet vårt bruker vi annonseringskomponenten Google Adwords og såkalt «Conversion Tracking».
Dette er en tjeneste fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Googles sertifisering i henhold til EU-US Privacy Shield garanterer at EUs krav til personvern oppfylles når opplysninger behandles i USA.
Google AdWords er en tjeneste for Internett-annonsering som gir annonsører mulighet til å vise annonser både blant Googles søkeresultater og i Googles annonseringsnettverk.
Med Google AdWords kan en annonsør velge bestemte søkeord som vil bli brukt til å vise en annonse blant Googles søkeresultater hvis brukeren benytter søkemotoren til å finne informasjon som søkeordene er relevante for.
I Googles annonseringsnettverk distribueres annonsene til temarelevante nettsteder ved hjelp av en automatisk algoritme, med utgangspunkt i de definerte søkeordene.
Hensikten med Google AdWords er å markedsføre nettstedet vårt ved å vise relevante annonser på tredjeparters nettsteder og i Googles søkeresultat, og ved å vise annonser fra tredjeparter på nettstedet vårt.
Hvis en person klikker på en Google-annonse for å komme til nettstedet vårt, lagrer Google en såkalt konverteringsinformasjonskapsel på IT-systemet til den aktuelle personen. De ulike informasjonskapslene er beskrevet ovenfor.
En konverteringsinformasjonskapsel utløper etter 30 dager og kan ikke identifisere den aktuelle personen.
Hvis den ennå ikke er utløpt, brukes konverteringsinformasjonskapselen til å spore om det har vært aktivitet på bestemte underliggende sider på nettstedet vårt, for eksempel handlekurven i nettbutikken.
Konverteringsinformasjonskapselen gjør at både vi og Google kan spore om en person som kom til vårt nettsted via en AdWords-annonse, genererte et salg, dvs. fullførte eller avbrøt et kjøp.
Google bruker opplysningene som innhentes gjennom bruk av konverteringsinformasjonskapsler, til å utarbeide besøksstatistikk for nettstedet vårt.
Denne besøksstatistikken bruker vi deretter til å fastslå hvor mange brukere som kom til oss via AdWords-annonser, dvs. til å finne ut hvor godt den aktuelle AdWords-annonsen har fungert, og til å optimalisere fremtidige AdWords-annonser.
Verken vårt selskap eller andre Google AdWords-annonsører mottar opplysninger fra Google som kan brukes til å identifisere den aktuelle personen.
Konverteringsinformasjonskapselen brukes til å lagre informasjon om personen, for eksempel nettstedene den aktuelle personen har besøkt.
Hver gang noen besøker nettstedet vårt, overføres det personopplysninger, blant annet IP-adressen til Internett-tilkoblingen den aktuelle personen bruker, til Google i USA, og disse lagres av Google i USA. Google kan utlevere personopplysninger som innhentes gjennom denne tekniske prosessen, til tredjeparter.
Den aktuelle personen kan når som helst hindre at nettstedet vårt bruker informasjonskapsler, ved å angi ønsket innstilling i nettleseren og dermed permanent nekte bruk av informasjonskapsler.
En slik innstilling i nettleseren vil også hindre Google i å legge igjen en konverteringsinformasjonskapsel på den aktuelle personens IT-system. I tillegg kan en informasjonskapsel som Google AdWords har lagt igjen, når som helst slettes via nettleseren eller andre dataprogrammer.
Dessuten har den aktuelle personen mulighet til å nekte Google å drive med interessebasert annonsering. For å gjøre det må den registrerte gå inn på lenken.
Dessuten har den aktuelle personen mulighet til å nekte Google å drive med interessebasert annonsering. For å gjøre det må den registrerte gå inn på lenken https://www.google.de/settings/ads fra en av nettleserne han eller hun bruker, og angi ønskede innstillinger der.
Det rettslige grunnlaget er art. 6 nr. 1 bokstav f) i GDPR.
Denne tjenesten gjør det mulig for oss å analysere brukeraktivitet på nettstedet vårt, analysere og optimalisere driften samt tilpasse nettstedets design til brukernes interesser.
Mer informasjon og Googles gjeldende retningslinjer for sikkerhet

I tillegg kan du lese følgende informasjon om dette temaet:

https://services.google.com/sitestats/en.html
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en