Sikkerhet og GDPR

Data Sikkerhet

WMC Technologies AS tilbyr våre brukere meget høy grad av sikkerhet og diskresjon ved lagring av personopplysninger i våre sky-løsninger. I løpet av 15 år med håndtering av sensitive personopplysninger på internett, så har vi etablert systemer, rutiner og erfaring slik at vi kan tilby våre brukere den tryggheten de trenger.

Prof. Dr. Thomas Jäschke, Datatree, har siden 2012 vært vårt globale personvernombud (Data Protection Officer). Tyskland praktiserer de strengeste kravene til personvernordningen (GDPR) innenfor EU/EØS. Som en global aktør har derfor WMC valgt å praktisere i henhold til tysk standard. Se gjeldende personvernerklæring.

I World Medical Card er det brukerne som lagrer informasjon om seg selv. Informasjonen blir bare delt til de brukerne aktivt velger å dele informasjonen med. Forsikringsselskap, arbeidsgiver, myndigheter eller andre uvedkommende har ikke, og vil ikke, få tilgang til brukerens informasjon. WMC deler ingen informasjon med tredjepart eller benytter brukeres informasjon til kommersielle formål.

Å oppfylle krav fra våre brukere, følge lover og forskrifter er veldig viktig for oss. Det står sentralt i vår Quality Policy og i vårt DNV GL sertifiserte kvalitetssystem.

Vi, WMC Technologies AS, skal kontinuerlig levere og forbedre vår løsning for håndtering av kritiske medisinske opplysninger, yte trygghet og sikkerhet og sørge for korrekt behandling i tidskritiske medisinske situasjoner for våre kunder, til enhver tid i henhold til alle lover og forskrifter.

Samsvar med vår kvalitetspolitikk vil øke effektiviteten og bedre den langsiktige bærekraften og lønnsomheten i organisasjonen. Alle ansatte skal kjenne og bekjenne seg til vår politikk for kvalitet og innhold i tjenestene og ta ansvar for egen produksjon. For at WMC kontinuerlig skal kunne skape verdi og bygge tillit på en effektiv måte, skal vi:

  • Skal konsekvent tilstrebe å oppfylle og tilfredsstille kundens forventninger som gradvis forbedrer våre tjenester
  • Alltid følge gjeldende produktstandarder, lover og forskrifter
  • Iverksette og bruke effektive styringssystemer
  • Alltid se etter muligheter for å forbedre produkter, tjenester og systemer.

Kvalitetserklæringen gjennomgås årlig. Toppledelsen har ansvaret for at disse retningslinjene følges, og holder øye med hvor effektive retningslinjene og de tilknyttede tiltakene er.

Kryptering

World Medical Card® bruker en teknologi som kalles EV SSL (Extended Validation Secure Sockets Layer). SSL bruker ett sett med regler for PCer som er koblet til internet.

  • Kryptering – beskytter mot avlytting
  • Dataintegritet – sikrer at kommunikasjon ikke kan tukles med
  • Autentisering – bekrefter at de tiltenkte mottakerne er hvem de er
    hevder å være

Grønt adressefelt – EV SSL

En grønn adresselinje, som vist ovenfor, gir umiddelbar visuell tilbakemelding om at webadressen er sikker og mer enn andre SSL-sertifikater.
Dette krever ytterligere validering av at du er den du påstår å være online før et sertifikat utstedes. Ingen sertifikater gir mer sikkerhet enn EV SSL -sertifikatet.

Besøkende på nettsteder som har EV (Extended Validation) får en grønn adresselinje i nettleseren, som viser hvem som er dekket av SSL -sertifikatet og hvem som har utstedt dette. Eldre nettlesere støtter ikke den grønne fargefunksjonen.

EV SSL-sertifikater er unike for å gi et grønt adressefelt i nettleseren, som er et visuelt tegn på at nettstedet er sikkert. EV SSL-sertifikatet er kulminasjonen på arbeidet som utføres av CA/nettleserforumet. CA/B Forum inkluderer ledende CAs og nettleserleverandører, i tillegg til representanter fra ulike juridiske og sikkerhetsorganisasjoner, som har samarbeidet om å definere retningslinjer og brukerinstruksjoner for Extended Validation (EV) -standarden. EV-standarden forbedrer online transaksjonssikkerhet og gir en mer intuitiv metode for å identifisere sikre nettsteder for webbrukere. Før hver sertifiseringsmyndighet (CA) kan utstede et EV SSL-sertifikat, må det overholde retningslinjene utstedt av CA/B -forumet. Selv om disse retningslinjene er internasjonale, er de også spesifikke for enkeltland. CA bestemmer selv retningslinjene for andre typer sertifikater. Ved bruk av et EV SSL-sertifikat vil brukerne være sikre på at de vet hvem som mottar informasjonen de sender.

World Medical Card® i verden

Vi i World Medical Card® er stolte over å ha medlemmer i mer enn 27 land, og jobber aktivt med å kunne tilby vår løsning til alle.

Bestill ditt World Medical card nå

emergency, about us, World Medical Card, digital medical journal, medical app